Αντιφασιστικός-αντικατοχικός αγώνας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα

Τις πρώτες μέρες του 2018, το κατοχικό καθεστώς στην βόρεια Κύπρο, με απόφαση του υπουργικού του συμβουλίου, χαρακτήριζε ως τρομοκρατικές, κουρδικές οργανώσεις όπως το ΡΚΚ, το PYD, το ΥPG, το […]