Θέσεις του τ/κ κόμματος Ανεξάρτητος Δρόμος για την οικονομική κρίση που βιώνει η τ/κ κοινότητα

top, Αναλύσεις

Ως γνωστό η οικονομική κρίση στην Τουρκία που έχει σχέση και με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, επηρεάζει έντονα την τουρκοκυπριακή κοινότητα, λόγω και της οικονομικής εξάρτησης μεταξύ άλλων, του κατοχικού καθεστώτος από το τουρκικό κράτος και κεφάλαιο.

Το αριστερό τουρκοκυπριακό κόμμα Ανεξάρτητος Δρόμος μας έχει αποστείλει προς ενημέρωση τις θέσεις και τα αιτήματα τους στον αγώνα που δίνουν οι τ/κ εργαζόμενοι ενάντια στην κρίση που δημιούργησε η τουρκική άρχουσα τάξη και οι καπιταλιστές, σε συνάρτηση και με τις εξελίξεις διεθνώς.

Στο κείμενο τους λένε τα εξής:

Ο Ανεξάρτητος Δρόμος έχει ανακοινώσει και καλέσει για «μέτρα ενάντια στην κρίση» από την αρχή του προηγούμενου μήνα.

Το κόμμα έχει αναφέρει: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο λαός δεν μπορεί να καλύψει ούτε καν τις βασικές του ανάγκες δοσμένου ότι η συναλλαγματική αξία της τουρκικής λίρας έναντι των ξένων συναλλαγμάτων υποτιμάται συνεχώς. Σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ανακούφιση του λαού.

Σε σχέση με το λαό, τα αιτήματα μας απέναντι στην τουρκική κρίση έχουν ως ακολούθως:

 1. Τα συμβόλαια ενοικίων πρέπει να γίνονται στην τουρκική λίρα αντί σε ξένα νομίσματα όπως η βρετανική λίρα. Η τιμή πώλησης πρέπει να αντιστοιχεί στο τετραγωνικό μέτρο σε όλα τα συμβόλαια.
 2. Ο φόρος της ακίνητης περιουσίας σε σχέση με την πρώτη κατοικία πρέπει να καταργηθεί. Αυτός φόρος πρέπει να συνεχιστεί μόνο σε σχέση με τη ιδιοκτησία δεύτερης, τρίτης ή περισσότερων κατοικιών.
 3. Σε σχέση με τα κτίρια που λειτουργούν ως κατοικίες, η βασική κατανάλωση ηλεκτρισμού πρέπει να είναι δωρεάν μέχρι τα 0-250 kWh.
 4. Η αύξηση τιμών σε σχέση με το αέριο που χρησιμοποιείται οικιακά στις κουζίνες πρέπει να αρθεί καθώς επίσης δεν πρέπει να γίνει καμία καινούργια αύξηση τιμών μέχρι να επιλυθεί η κρίση.
 5. Στα δημόσια σχολεία, οποιαδήποτε πληρωμή απαιτείται από τους μαθητές πρέπει να σταματήσει και τα δημόσια σχολεία πρέπει να γίνουν πλήρως δωρεάν.
 6. Δοσμένης της κατάστασης όπου η πρόνοια για τη δημόσια εκπαίδευση έχει καταπατηθεί, οι πληρωμές στην ιδιωτική εκπαίδευση θα πρέπει να ρυθμιστούν βάσει της τουρκικής λίρας.
 7. Να διασφαλιστεί ότι ο κάθε εργαζόμενος δύναται να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες δωρεάν υγείας.
 8. Η κυβέρνηση πρέπει να πληρώσει για την αύξηση στα πρωταρχικά έξοδα υγείας που επηρεάστηκαν από την ξένη συναλλαγματική ισοτιμία.
 9. Ο υπολογισμός διπλής φορολογίας πρέπει να καταργηθεί. Ο λαός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος να πληρώσει το ποσό που του αναλογεί μέχρι τον Ιούλιο και όλες οι υπόλοιπες ενέργειες θα πρέπει να ανασταλούν μέχρι το τέλος της κρίσης.
 10. Αναβολή πληρωμής των χρεών που έχουν οι μικροπαραγωγοί, οι βιοτέχνες και οι μικρέμποροι με έκδοση φορολογικής αμνηστίας.
 11. Επιβολή δασμών στην εισαγωγή όλων των αγαθών που διατίθενται στην εγχώρια αγορά, και μεταφορά όλων των εσόδων στους εγχώριους παραγωγούς.
 12. Τα ξενοδοχεία να αγοράζουν υποχρεωτικά όλα τα είδη προϊόντων από την εγχώρια αγορά και προτεραιότητα να δίνεται στα προϊόντα τοπικής προέλευσης.
 13. Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να ρυθμιστεί με τρόπο που να αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Οι δημόσιες συγκοινωνίες και μεταφορές από και προς το χώρο εργασίας πρέπει να καταβάλλεται από την εργοδοσία.
 14. Η συνδικαλιστική οργάνωση πρέπει να καταστεί υποχρεωτική σε όλους τους χώρους εργασίας που απασχολούνται πέρα των δέκα εργαζομένων.
 15. Μέχρι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ανεργίας, δεν πρέπει να υπάρχουν αδειοδοτήσεις καινούργιων έργων, εκτός σε εξειδικευμένους τομείς.

Ο Ανεξάρτητος Δρόμος έχει δημιουργήσει επίσης μια λίστα θυσιών τύπου «είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα» για τους εξαιρετικά πλούσιους. Έχει λεχθεί πως η κυβέρνηση αναμένει μόνο από το λαό να κάνει θυσίες, αλλά όχι από τους εξαιρετικά πλούσιους και αυτό δημιουργεί εμφανώς μια αδικία. Παρόλα αυτά, λέμε πως εκείνοι είναι που πρέπει στην ουσία να κάνουν θυσίες καθώς διαθέτουν τους περισσότερους πόρους προς αυτό το σκοπό.

Συνεπώς, τα πιο κάτω είναι η «σκληρή θεραπεία» για τους εξαιρετικά πλούσιους:

 1. 5% φορολόγηση κεφαλαίων για τις κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες πούλησαν περισσότερα από 10 σπίτια κατά μέσο όρο τα τελευταία 3 χρόνια.
 2. 5% φορολόγηση κεφαλαίων για όσους έχουν υπό την ιδιοκτησία τους ακίνητη περιουσία που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια τουρκικές λίρες και μεταφορά του πόσου σε ταμείο χρηματοδότησης για την κοινωνική στέγαση.
 3. 5% φορολόγηση κεφαλαίων για τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων και μεταφορά του ποσού σε ταμείο χρηματοδότησης για βελτίωση των δημόσιων σχολείων.
 4. 5% φορολόγηση κεφαλαίων για τις εταιρείες πωλήσεων αυτοκινήτων οι οποίες πούλησαν περισσότερα από 30 αυτοκίνητα κατά μέσο όρο τα τελευταία 3 χρόνια.
 5. Από το Σεπτέμβριο του 2018, όλα τα ιδιωτικά οχήματα που αξίζουν περισσότερο από 200.000 τουρκικές λίρες να φορολογηθούν επιπλέον 5% και αυτό το ποσό να μεταφερθεί σε ταμείο για τις δημόσιες συγκοινωνίες και μεταφορές.
 6. 5% αποκοπή κεφαλαίου για τους ιδιοκτήτες γης η οποία είναι μεγαλύτερη από 1000 εκτάρια ή που έχουν περισσότερα από 1000 ζώα και μεταφορά του πόσου σε ταμείο για τους μικροπαραγωγούς.
 7. 5% αποκοπή κεφαλαίου από τους ιδιοκτήτες αλυσίδας καταστημάτων με 3 ή περισσότερα παραρτήματα ή που απασχολούν 50 ή περισσότερους εργαζομένους και μεταφορά του ποσού σε ταμείο σταθεροποίησης των τιμών (αντιμετώπιση πληθωρισμού).
 8. Απομείωση τραπεζικών καταθέσεων: 5% για όσες κυμαίνονται από 10 – 25 εκατομμύρια τουρκικές λίρες, 10% για όσες κυμαίνονται από 25 – 100 εκατομμύρια τουρκικές λίρες, και 15% για όσες υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το ποσό που θα αποταμιευτεί να μεταφερθεί σε ταμεία κοινωνικής πρόνοιας και επενδύσεων σχετικές με δημόσιες υποδομές.
 9. 5% αποκοπή κεφαλαίου για τους ιδιοκτήτες 5-άστερων ξενοδοχείων και μεταφορά του ποσού σε ταμείο κινητροδότησης εγχώριων παραγωγών.
 10. 5% αποκοπή κεφαλαίου από τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών νοσοκομείων και μεταφορά του ποσού στον προϋπολογισμό δημόσιας υγείας.
 11. Οι εκπτώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα για τα μεγάλα ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις πρέπει να καταργηθούν και να κοστολογηθούν με βάσει την κανονική επιβάρυνση.